Publications

Publications

  1. Research monographs
  2. Chapters in edited volumes
  3. Journal articles
  4. MA dissertations

  1. Research monographs

Koźbiał, Dariusz. 2020. The Language of EU and Polish Judges: Investigating Textual Fit Through Corpus Methods. Berlin: Peter Lang. https://www.peterlang.com/view/title/73747

Wasilewska, Katarzyna. 2021. Administrative Reports: A Corpus Study of the Genre in the EU and Polish national settings. Peter Lang. https://www.peterlang.com/document/1164641

      2. Chapters in edited volumes

Biel, Łucja. 2016. “Mixed corpus design for researching the Eurolect: a genre-based comparable-parallel corpus in the PL EUROLECT project.” In Polskojęzyczne korpusy równoległe. Polish-language Parallel Corpora, edited by Ewa Gruszczyńska and Agnieszka Leńko-Szymańska, 198-208. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej. https://eurolekt.ils.uw.edu.pl/files/2016/09/Mixed-corpus-design-for-researching-the-Eurolect-a-genre-based-comparable-parallel-corpus-in-the-PL-EUROLECT-project.pdf

Biel, Łucja. 2017b. “Quality in institutional EU translation. Parameters, policies and practices.” In Quality aspects in institutional translation edited by Tomáš Svoboda, Łucja Biel and Krzysztof Łoboda, 31-57. Berlin: Language Science Press. https://langsci-press.org/catalog/view/181/953/928-1

Biel, Łucja. 2018a. “Corpora in Institutional Legal Translation: Small Steps and the Big Picture.” In Institutional Translation for International Governance: Enhancing Quality in Multilingual Legal Communication, edited by Fernando Prieto Ramos, 25-36. London: Bloomsbury. https://www.bloomsburycollections.com/book/institutional-translation-for-international-governance-enhancing-quality-in-multilingual-legal-communication/ch2-corpora-in-institutional-legal-translation-small-steps-and-the-big-picture

Biel, Łucja. 2018b. “Lexical bundles in EU law. The impact of translation process on the patterning of legal language.” In Phraseology in Legal and Institutional Settings. A Corpus-based Interdisciplinary Perspective, edited by Stanisław Goźdź-Roszkowski and Gianluca Pontrandolfo, 11-26. London, New York: Routledge. https://www.researchgate.net/publication/326800471_Lexical_bundles_in_EU_law_The_impact_of_translation_process_on_the_patterning_of_legal_language

Biel, Łucja. 2019. “Theoretical and methodological challenges in researching EU legal translation.” In Legal Translation. Current Issues and Challenges in Research, Methods and Applications, edited by Ingrid Simonnæs and Marita Kristiansen, 25-39. Berlin: Frank & Timme. https://www.researchgate.net/publication/332223503_Theoretical_and_methodological_challenges_in_researching_EU_legal_translation

Biel, Łucja. 2020. “Eurolects and EU Legal Translation.” In The Oxford Handbook of Translation and Social Practices, edited by Meng Ji and Sara Laviosa. Oxford University Press. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190067205.013.15

Biel, Łucja. forthcoming-a. “EU institutional websites: Targeting citizens, building asymmetries.” In Translating Asymmetry / Rewriting Power, edited by Esther Monzó and Ovidio Carbonell Cortés. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Biel, Łucja. forthcoming-b. “Translating legal texts.” In Handbook of Translation, edited by Kirsten Malmkjær. Cambridge University Press.

Biel, Łucja, Dariusz Koźbiał, and Katarzyna Wasilewska. 2018. “Zbitki wielowyrazowe w polskim eurolekcie – analiza gatunkowa formuliczności dyskursu administracyjnego. Badanie pilotażowe.” In Wybrane zagadnienia lingwistyki tekstu, analizy dyskursu i komunikacji międzykulturowej – In memoriam Profesor Anny Duszak (1950-2015), edited by Urszula Okulska-Łukawska, Urszula Topczewska and Anna Jopek-Bosiacka, 259-300. Warszawa: ILS UW. https://lsi.ils.uw.edu.pl/files/2019/03/10_Biel_Koźbiał_Wasilewska.pdf

Biel, Łucja, and Izabela Pytel. 2021. “Corrigenda of EU Legislative Acts as an Indicator of Quality Assurance Failures: A Micro-Diachronic Analysis of Errors Rectified in the Polish Corrigenda.” In Institutional Translation and Interpreting: Assessing Practices and Managing for Quality, edited by Fernando Prieto Ramos, 150-173. New York: Routledge. https://eurolekt.ils.uw.edu.pl/files/2020/12/08_Biel-and-Pytel_rev_pre-final-lb.pdf

Koźbiał, Dariusz. 2017. “Two-tiered approach to quality assurance in legal translation at the Court of Justice of the European Union.” In Quality aspects in institutional translation, edited by Tomáš Svoboda, Łucja Biel and Krzysztof Łoboda, 153–172. Berlin: Language Science Press. https://langsci-press.org/catalog/view/181/1091/934-1

Wasilewska, Katarzyna. 2021. “Translation guidelines versus practice. A corpus-based study of the impact of the Polish style guide on translations of EU legislation and reports drafted by the European Commission.” In Translation policies in legal and institutional settings, edited by Marie Bourguignon, Bieke Nouws, Heleen van Gerwen and Lieven D’hulst. Leuven: Leuven University Press.

     3. Journal articles

Biel, Łucja. 2016. “Tłumaczenie prawa unijnego a centralne pojęcia przekładoznawstwa.”  Między Oryginałem a Przekładem 31:107-119. https://www.researchgate.net/publication/308548258_Tlumaczenie_prawa_unijnego_a_centralne_pojecia_przekladoznawstwa

Biel, Łucja. 2017a. “Enhancing the communicative dimension of legal translation: comparable corpora in the research-informed classroom.”  The Interpreter and Translator Trainer 11 (4):316-336. https://www.researchgate.net/publication/318797122_Enhancing_the_communicative_dimension_of_legal_translation_comparable_corpora_in_the_research-informed_classroom

Biel, Łucja. 2017c. “Researching Legal Translation: A multi-perspective and mixed-method framework for legal translation.”  Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law 68:76-88. https://www.researchgate.net/publication/321803995_Researching_Legal_Translation_a_Multi-perspective_and_Mixed-method_Framework_for_Legal_Translation

Biel, Łucja, Dariusz Koźbiał, and Katarzyna Wasilewska. 2019. “The formulaicity of translations across EU institutional genres: A corpus-driven analysis of lexical bundles in translated and non-translated language.”  Translation Spaces 8 (1):67-92. https://benjamins.com/catalog/ts.00013.bie

Biel, Łucja, and Dariusz Koźbiał. 2020. “How do translators handle (near-) synonymous legal terms? A mixed-genre parallel corpus study into the variation of EU English-Polish competition law terminology.” Estudios de Traducción 10:69-90. doi: https://dx.doi.org/10.5209/estr.68054.

Biel, Łucja. 2022. “From National to Supranational Institutionalisation: A Microdiachronic Study of the Post-Accession Evolution of the Polish Eurolect.” Perspectives, 1-18, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0907676X.2022.2025870

Koźbiał, Dariusz. 2018. “Przyimki w wyrokach unijnych i krajowych – analiza korpusowa dystrybucji i funkcji przyimków prostych, złożonych i wtórnych.”  Comparative Legilinguistics 35: 89-119. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cl/article/view/12422

Koźbiał, Dariusz. 2019. “Epistemic Modality: A Corpus-Based Analysis of Epistemic Markers in EU and Polish Judgments.”  Comparative Legilinguistics 41: 39-70. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cl/article/view/18765

Koźbiał, Dariusz. 2021. “Wykładniki modalności w wyrokach Trybunału Sprawiedliwości UE i Sądu Najwyższego RP – analiza korpusowa.”  Studia Iuridica 81: 78-101.

Müller, Dariusz. forthcoming. “The EU melting pot of languages: how the language of the case (English, French, Polish) influences the language of the CJ’s Polish Judgments.”  East Journal of Translation. 

Wasilewska, Katarzyna. 2018. “Frekwencja oraz funkcje przyimków złożonych i wtórnych w sprawozdaniach administracyjnych.”  LingVaria 13 (25). https://www.researchgate.net/publication/330653410_Frekwencja_oraz_funkcje_przyimkow_zlozonych_i_wtornych_w_sprawozdaniach_administracyjnych

      4. MA dissertations

Kowalewska, Bernadetta. 2018. “Localisation as a Means of Shaping the European Union’s Image: an Analysis of the Polish and English Language Versions of the EUROPA portal.” MA dissertation, Institute of Applied Linguistics, University of Warsaw. https://eurolekt.ils.uw.edu.pl/files/2018/12/3201-MGR-ILS-AR-235231.pdf

Müller, Dariusz. 2018. “The EU melting pot of languages: how the language of the case (English, French, Polish) influences the language of the CJEU’s Polish Judgments.” MA dissertation, Institute of Applied Linguistics, University of Warsaw. https://eurolekt.ils.uw.edu.pl/files/2018/07/The-EU-melting-pot-of-languages-how-the-language-of-the-case-English-French-Polish-influences-the-language-of-the-CJEU’s-Polish-Judgments_Dariusz-Müller.pdf

Pawlik, Magdalena. 2019. “The Art of Amendment: a Genre Analysis of Amendments Tabled by Members of the European Parliament in the Ordinary Legislative Procedure.” MA dissertation, Institute of Applied Linguistics, University of Warsaw. https://eurolekt.ils.uw.edu.pl/files/2019/06/3201-MGR-ILS-NA-276993-1.pdf

Pytel, Izabela. 2019. “Corrigenda as an indicator of EU legal translation quality: A comparative quantitative and qualitative analysis of errors in Polish corrigenda in 2004-2006 and 2015-2017.” Institute of Applied Linguistics, University of Warsaw.